z5286031659174_3e09ab058f197aad06d1586481081427

Màn hình cảm ứng LED kích thước 14 inches tạo ra ấn tượng mạnh mẽ, tích hợp máy in hóa đơn 80mm ngay trên thân máy giúp gọn quầy thu ngân.

Màn hình cảm ứng LED kích thước 14 inches tạo ra ấn tượng mạnh mẽ, tích hợp máy in hóa đơn 80mm ngay trên thân máy giúp gọn quầy thu ngân.

Trả lời